top of page

PARABOSOL

Parabosol güneş enerjisi ile çalışan,taşınabilir bir su arıtma sistemi olup, ücra yerlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Energy Globe Award 2016

  • Türkiye Ulusal Ödülü

International Design Awards 2015

  • Bronz Ödül – Sürdürülebilir Tasarım

A’ Design Award 2014

  • Gümüş Ödül – Sürdürülebilir ve Çevreci Tasarım


Dünya üzerinde 1 milyardan fazla insan içilebilir temiz su yokluğu çekmektedir. Parabosol güneş enerjisi ile çalışan,taşınabilir bir su arıtma sistemi olup, ücra yerlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Sistem parabolik aynalar ile 400 ̊Cye kadar çıkan sıcaklık yardımıyla suyu kaynatır ve arıtılmasını sağlar. Kum ve karbon filtresi yardımıyle ek filtreleme sağlanır.Kum filtresi suyun içerisindeki kumları ayrıştırırken, karbon filtresi suyun içerisinde çözünmüş halde bulunan koku moleküllerini filtreler.İki filtreleme arasında, kum filtresinden geçen su depolanır ve parabolik ayna yardımıyla ısıtılır ve arıtma gerçekleştirilir.Parabolik aynanın arkasından çıkan buhar karbon filtrenin üzerinde yer alan bronz iskelet içerisinde yoğunlaşır. Sistem bir adet kirli su tankı, bir adet arıtma tankı ve 2 temiz su tankından oluşur. Parabosol, bir kerede 170 Litre suyu arıtabilir. Proje,temel, insani bir ihtiyaç olan temiz su içme ihtiyacını tüm dünyada eşitlemek amacıyla geliştirilmiştir.

Project Gallery

bottom of page